GRATIS LEVERING VANAF 25€ AANKOOP
-
BEVEILIGDE BETALING
-
GELEVERD IN 72U

Privacybeleid

VASCO is zich ervan bewust dat de beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk is en zet zich in om uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens te beschermen.

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe de NV VA.S.COgeregistreerd in België onder nummer 0405.299.454 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Industrielaan 16-20, 1740 Ternat (VASCO, wij, onze) uw persoonsgegevens gebruikt en de maatregelen die zij heeft genomen om uw gegevens te beschermen en veilig te houden.

Dit privacybeleid is op u van toepassing als u goederen van ons koopt, diensten van ons ontvangt, deelneemt aan onze evenementen of promoties of met ons communiceert, onder meer door een van onze websites te gebruiken of met ons te communiceren via sociale media.

Lees dit beleid (en ons Cookiebeleid en onze Gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, als u een van onze websites gebruikt) zorgvuldig door. Als u een bestaande klant van ons bent, kunnen verdere details over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken in het contract met ons staan. Andere kennisgevingen waarin bepaalde vormen van gebruik van uw persoonsgegevens worden uiteengezet en waarin u de mogelijkheid wordt geboden om akkoord te gaan met of af te zien van bepaalde vormen van gebruik, kunnen ook worden verstrekt wanneer wij persoonsgegevens van u verzamelen.

Dit privacybeleid beschrijft ons privacybeleid en omvat de volgende gebieden

 1. Verzamelen van uw persoonlijke gegevens
 2. Gebruik van uw persoonlijke gegevens
 3. Gebruik van cookies
 4. Uw gebruik van discussiegroepen, bulletinboards of andere interactieve forums
 5. Bescherming van uw persoonsgegevens
 6. Uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen
 7. Wijzigingen in dit privacybeleid


1. Verzamelen van uw persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en verwerken enkele of alle van de volgende persoonsgegevens over u:

 • Informatie over u: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, ID op sociale netwerken, geslacht, geboortedatum of foto’s.
 • Uw transactiegegevens en aankoopgeschiedenis : details van aankopen en andere transacties die u hebt gedaan, onder meer via onze websites of andere kanalen, met inbegrip van het leveringsadres en details van gekochte producten.
 • Uw betalingsgegevens: de betalingsgegevens die worden gebruikt om onze producten en diensten te kopen, zoals het nummer van de krediet-/debetkaart en de vervaldatum.
 • Informatie die we verzamelen over uw deelname aan onze promoties en wedstrijden of evenementen:De informatie in uw aanmeldingsformulieren, inschrijvingen door u of ons, details van de personen die u uitnodigt voor promoties en wedstrijden waaraan u hebt deelgenomen of die u hebt gewonnen, of andere informatie met betrekking tot uw deelname aan evenementen, met inbegrip van voedselhulp en toegangsvereisten die u mogelijk hebt.
 • Informatie over uw interesses: bijvoorbeeld details over hobby’s of activiteiten die u onderneemt, of details over uw persoonlijke interesses.
 • Informatie over uw marketingvoorkeuren: details over uw marketing- en communicatievoorkeuren en de informatie die wij verzamelen om ons te helpen bepalen welke producten en diensten voor u interessant kunnen zijn.
 • Informatie over uw gebruik van onze discussieforums, bulletinboards, sociale netwerkpagina’s of andere interactieve forums: met inbegrip van opmerkingen, foto’s, video’s of andere informatie die u online plaatst.
 • Uw reacties op enquêtes:uw reacties op het marktonderzoek dat wij uitvoeren.
 • Onze correspondentie met u:met inbegrip van feedback, klachten en opmerkingen van u per telefoon, e-mail of sociale netwerken, of verslagen van online, papieren of persoonlijke correspondentie en interacties tussen ons. Als u telefonisch contact met ons hebt opgenomen, verzamelen we gegevens over het telefoonnummer waarmee u ons hebt gebeld en alle informatie die via een gespreksopname is verzameld.
 • Technische gegevens: waaronder het Internet Protocol (IP)-adres dat u gebruikt om uw apparaat met het internet te verbinden, uw inloggegevens, het merk en de versie van uw browser, de instelling van de tijdzone, browserversies en plug-ins, het besturingssysteem en het platform.
 • Gegevens over uw bezoek aan onze websites: waaronder URL’s en klikstromen van en naar onze website (met datum en tijd), pagina’s die u hebt bekeken, reactietijden van de website, downloadfouten, de tijd die u op bepaalde websites hebt doorgebracht, gegevens over website-interactie (scrollen, klikken en mouse-over) en methoden om de website te verlaten.

 

Bronnen van persoonsgegevens

Wij verzamelen veel van de persoonsgegevens die wij over u bewaren rechtstreeks van u of uit uw interacties met ons, onze websites of onze sociale netwerksites. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen van andere bronnen, waaronder zakelijke partners, technische contractanten, betalings- en leveringsdiensten, reclamenetwerken, aanbieders van analyse- en onderzoeksgegevens, kredietinformatiebureaus, antifraude- en andere databanken van derden, waaronder sanctielijsten, en marketinginformatie en onderzoeksinstrumenten.

Gevoelige persoonsgegevens

Volgens de wet op de gegevensbescherming worden bepaalde categorieën persoonsgegevens als bijzonder gevoelig beschouwd en vereisen zij derhalve extra bescherming. Deze categorieën omvatten informatie over gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of seksuele geaardheid, alsmede genetische en biometrische gegevens. Informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen wordt ook als gevoelig beschouwd krachtens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

In beperkte omstandigheden zullen wij dergelijke gevoelige persoonsgegevens verzamelen en verwerken, bijvoorbeeld wanneer wij verzoeken om medische bijstand of speciale toegang of uw specifieke dieetwensen in verband met uw deelname aan een evenement verwerken, waaruit uw religieuze overtuiging kan blijken, bijvoorbeeld halal of koosjer maaltijdkeuzes, of wanneer wij bepaalde achtergrondcontroles uitvoeren, waaruit informatie over eerdere strafrechtelijke veroordelingen kan blijken. Wij verwerken dergelijke gevoelige persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief zoals verder beschreven in het gedeelte ‘Gebruik van uw persoonsgegevens’ hieronder.

2. Gebruik van uw persoonsgegevens

Volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(Europese wet inzake gegevensbescherming) moeten wij een rechtsgrondslag of ‘reden’ voor ons gebruik van uw persoonsgegevens vaststellen en u daarover informeren. Voor elk onderstaand gebruik geven wij aan voor welk doel wij ze gebruiken en openbaar maken. Een toelichting bij de belangrijkste rechtsgronden waarop wij ons kunnen beroepen, staat aan het eind van dit document.

Afhankelijk van uw interactie met Carlsberg gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden

 • Om de door u gevraagde producten en diensten te leveren en te beheren: om onze verplichtingen uit hoofde van een tussen u en ons gesloten overeenkomst na te komen, waaronder het regelen van leveringen, het uitvoeren of annuleren van bestellingen, het verstrekken van informatie, producten en diensten die u bij ons aanvraagt en het informeren over wijzigingen van onze producten en diensten.
 • Effectief met u communiceren : om te reageren op uw vragen, opmerkingen, klachten of andere mededelingen, met inbegrip van vragen over onze producten.
 • Activiteiten controleren en onze correspondentie met u vastleggen: om onze communicatie met u te controleren, onder meer om de kwaliteit van de dienstverlening en de naleving van procedures te waarborgen en voor opleidingsdoeleinden.
 • U voorzien van marketingmateriaal: om u per post, e-mail, telefoon, sms of onlinereclame of sociale netwerken informatie te verstrekken over producten en diensten die wij aanbieden wanneer deze producten of diensten vergelijkbaar zijn met degene die u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, of wanneer u ermee hebt ingestemd om voor deze doeleinden te worden gecontacteerd. Wij kunnen uw informatie ook gebruiken om de producten en diensten van geselecteerde zakenpartners op de markt te brengen. Indien wettelijk vereist, zullen wij uw toestemming vragen op het moment dat wij uw gegevens verzamelen om een van deze vormen van marketing uit te voeren. Wij zullen u de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven of af te zien van verdere communicatie over aan u toegezonden elektronische marketing, of u kunt zich te allen tijde afmelden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Contact’ hieronder.
 • Om onze klanten te begrijpen en onze producten en diensten te ontwikkelen en aan te passen : wij kunnen de persoonsgegevens die wij bezitten analyseren om de doeltreffendheid van de reclame die wij aan u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen en om u relevante reclame aan te bieden. Wij kunnen geaggregeerde informatie rapporteren aan onze adverteerders en suggesties en aanbevelingen doen aan u, onze klanten en gebruikers van onze websites over producten of diensten die voor u of hen interessant kunnen zijn.
 • Om onze promoties en wedstrijden uit te voeren:wanneer u deelneemt aan promoties en wedstrijden, om dergelijke promoties en wedstrijden uit te voeren, met inbegrip van het informeren van u als u hebt gewonnen. Als u een prijs wint, kunnen wij in overeenstemming met de lokale wetgeving uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw gasten beschikbaar stellen op onze websites en sociale netwerkpagina’s en in persberichten. Wij kunnen deze informatie ook beschikbaar stellen aan derden die deze nodig hebben voor het leveren van prijzen.
 • Om onze evenementen te organiseren: als u deelneemt aan een evenement dat wij organiseren of anderszins ondersteunen, kunnen wij uw persoonsgegevens, met inbegrip van specifieke dieetvoorschriften, gezondheidsinformatie en toegangshulp, gebruiken bij het organiseren van het evenement.
 • Met betrekking tot fraudepreventie: Wij en andere organisaties kunnen te allen tijde bepaalde informatie raadplegen en gebruiken om fraude te voorkomen, zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving en beste praktijken. Indien valse of onjuiste informatie wordt verstrekt en fraude wordt vastgesteld of vermoed, kunnen de gegevens worden doorgegeven aan fraudebestrijdingsinstanties en andere organisaties, en door ons of hen worden geregistreerd.
 • Om onze websites te verbeteren en te beheren, en om ervoor te zorgen dat de inhoud relevant is: om ervoor te zorgen dat alleen volwassenen van legale leeftijd onze websites bekijken en ermee omgaan; om onze websites te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd; om onze websites te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalysetests en -onderzoek, statistieken en enquêtes; om u te laten deelnemen aan/registreren voor interactieve functies van onze service; als onderdeel van onze inspanningen om onze websites veilig en beveiligd te houden; om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites op de meest effectieve manier voor u en uw apparaat wordt gepresenteerd, wat kan inhouden dat uw gegevens worden verstrekt aan zakelijke partners, serviceproviders en aanbieders van analyses en zoekmachines.
 • Onze activiteiten reorganiseren of wijzigen: In het geval dat wij: (i) in onderhandeling zijn over de verkoop van ons bedrijf of een deel ervan aan een derde partij; (ii) worden verkocht aan een derde; of (iii) een reorganisatie ondergaan, kunnen wij sommige of al uw persoonsgegevens doorgeven aan de betrokken derde partij (of zijn adviseurs) als onderdeel van een due diligence-proces om een voorgestelde verkoop of reorganisatie te beoordelen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan die gereorganiseerde entiteit of aan een derde na de verkoop of reorganisatie om ze te gebruiken voor dezelfde doeleinden als uiteengezet in dit Privacybeleid.
 • Voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen: wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire vereisten, wat kan inhouden dat wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden, met inbegrip van verzekeraars, wetshandhavingsinstanties en/of regelgevende of rechtshandhavingsinstanties in verband met onderzoeken, procedures of studies die door dergelijke partijen waar ook ter wereld worden uitgevoerd of wanneer dit vereist is.

Als u vragen hebt over de rechtsgrondslag waarop wij ons baseren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de gegevens in de rubriek ‘Contact’ hieronder.

Openbaarmaking van uw informatie

Naast de bovengenoemde derden kunnen wij uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan elk lid van onze groep, d.w.z. onze dochterondernemingen, onze moederholding en haar dochterondernemingen, die ze kunnen gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens ook delen met externe dienstverleners (zoals marketing-, IT- of administratieve dienstverleners) die deze gegevens namens ons kunnen verwerken voor een van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij verstrekken geen informatie over identificeerbare personen aan onze adverteerders, maar wij kunnen hen wel algemene informatie over onze gebruikers verstrekken (wij kunnen hen bijvoorbeeld meedelen dat 500 mannen onder de 30 jaar op hun advertentie hebben geklikt op een bepaalde dag). Wij kunnen deze geaggregeerde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het soort publiek te bereiken waarop zij zich willen richten (bijvoorbeeld vrouwen op een bepaalde locatie). Wij kunnen de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld gebruiken om ons in staat te stellen te voldoen aan de wensen van onze adverteerders bij het tonen van hun advertenties aan deze doelgroep.

3. Gebruik van cookies

Onze websites gebruiken cookies om u van andere gebruikers te onderscheiden. Ze helpen ons u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze websites surft en ervoor te zorgen dat de inhoud relevant is voor u. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

4. Uw gebruik van discussiegroepen, bulletinboards of andere interactieve diensten

Wij bieden discussiegroepen, chat rooms of bulletinboards of andere interactieve diensten waar bezoekers opmerkingen of informatie kunnen plaatsen. Als u deelneemt aan een nieuwsgroep, discussieforum of bulletinboard, of andere interactieve diensten waar persoonlijke gegevens op onze websites kunnen worden geplaatst, moet u, naast dit privacybeleid, ook onze regels inzake discussieforums raadplegen alvorens deel te nemen, aangezien u daaraan gebonden bent. Zoals u weet, kan alles wat u online zet door de hele wereld worden bekeken. Wij doen geen uitspraken over en nemen geen verplichtingen op ons met betrekking tot informatie die u vrijwillig plaatst.

5. Bescherming van uw persoonsgegevens

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen buiten België en het Groothertogdom Luxemburg. De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten België en het Groothertogdom Luxemburg voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Deze medewerkers kunnen zich onder meer bezighouden met de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens of het verlenen van ondersteunende diensten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden niet langer dan de wettelijke termijn bewaard; wij bewaren deze gegevens slechts zolang als nodig is om u de producten, diensten of informatie te leveren waarom u verzoekt, of voor een van de andere doeleinden die hierboven onder ‘Gebruik van uw persoonsgegevens’ zijn vermeld.

Wij kunnen bijvoorbeeld bepaalde details van de transactie en correspondentie bewaren tot het verstrijken van de termijn voor vorderingen die voortvloeien uit de transactie, of om te voldoen aan wettelijke vereisten om dergelijke gegevens te bewaren.

Openbaarmaking van uw informatie buiten de EER

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven van de Europese Economische Ruimte (EER) naar buiten de EER, kan het nodig zijn dat wij specifieke aanvullende maatregelen nemen om de desbetreffende persoonsgegevens te beschermen. Sommige landen buiten de EER zijn door de Europese Commissie goedgekeurd als landen die in wezen dezelfde bescherming bieden als de EER-wetgeving inzake gegevensbescherming. In landen die dergelijke goedkeuring niet hebben gekregen, zullen wij passende waarborgen gebruiken om persoonsgegevens tegen overdracht te beschermen, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsvoorschriften die door toepasselijke wettelijke vereisten zijn toegestaan.

Neem contact met ons op via de gegevens in de rubriek ‘Contact’ hieronder als u een kopie wilt van de specifieke waarborgen die worden toegepast op de export van uw persoonsgegevens.

Wat doen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit zelf hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze websites, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die naar onze websites worden verzonden niet garanderen – elke overdracht gebeurt op eigen risico. Wanneer wij uw informatie ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Hoe zit het met links naar andere websites?

Onze websites en fanpagina’s van sociale netwerken kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, gelieerde ondernemingen en andere derden. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben waarvoor wij geen verantwoordelijkheid nemen. Lees dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

6. Uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen

Marketing

U hebt het recht te eisen dat wij uw persoonsgegevens niet voor reclamedoeleinden verwerken. Wij zullen u gewoonlijk informeren (voordat wij uw gegevens verzamelen) of wij uw gegevens voor dergelijke doeleinden gebruiken en of wij voornemens zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan derden te verstrekken. U kunt uw recht om een dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door bepaalde vakjes op onze formulieren voor gegevensverzameling aan te klikken of door uw browser dienovereenkomstig te configureren. U kunt uw recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen. Stuur een e-mail naar privacy@vascogroup.com

Wijzigingen in de informatie

Wij zullen al het redelijkerwijs mogelijke doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist zijn. Om ons bij deze taak te helpen, dient u ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in de door u verstrekte persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Contact’ hieronder.

Uw rechten

Als u tijdens uw interacties met ons in de EER woont, kunt u onder bepaalde voorwaarden het recht hebben om ons te vragen:

 • u meer details te geven over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken;
 • u een kopie te bezorgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • onjuistheden in persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens die wij over u verwerken aan te vullen;
 • persoonsgegevens te verwijderen waarvoor wij geen reden meer hebben om ze te verwerken; en
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken terwijl wij een door u gestelde vraag in overweging nemen.

Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om:

 • toestemming in te trekken wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming;
 • ons vragen de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij nog over u bewaren, elektronisch door te geven aan een derde;
 • bezwaar te maken tegen elke verwerking van persoonsgegevens door ons op grond van ‘legitieme belangen’ of ‘openbare belangen’, tenzij de redenen voor de onderliggende verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; en
 • te allen tijde bezwaar te maken tegen direct marketing (met inbegrip van profilering voor dergelijke doeleinden).

Deze rechten zijn onderworpen aan bepaalde uitzonderingen ter bescherming van het algemeen belang (bv. preventie of opsporing van criminaliteit) en onze belangen (bv. handhaving van het wettelijk privilege), en zijn mogelijk niet allemaal beschikbaar in het land waar u zich bevindt.
Indien u daartoe gerechtigd bent, kunt u deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de rubriek ‘Contact’ hieronder.
Als u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonsgegevens of met ons antwoord op de uitoefening van deze rechten, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (https://www.autoriteprotectiondonnees.be).

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan privacy.@vascogroup.com
U kunt ook contact met ons opnemen viaNV VA.S.CO, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat, ondernemingsnummer 0405.299.454.

7. Wijzigingen in dit privacybeleid

Alle wijzigingen die wij in dit privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld. Controleer deze website regelmatig op updates of wijzigingen van dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is bijgewerkt in mei 2018.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonsgegevens

De belangrijkste rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens zijn de volgende:

 • Toestemming: Wanneer u hebt ingestemd met ons gebruik van uw persoonsgegevens (wij zullen u een toestemmingsformulier met betrekking tot dat gebruik hebben verstrekt (en u kunt uw toestemming intrekken op de in dit Privacybeleid beschreven wijze)).
 • Uitvoering van het contract: Wanneer uw informatie nodig is om ons contract met u aan te gaan of uit te voeren.
 • Wettelijke verplichting: Wanneer wij uw gegevens moeten gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Legitieme belangen Wanneer wij uw gegevens gebruiken om een legitiem belang te vervullen en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken zwaarder wegen dan eventuele schade aan uw rechten inzake gegevensbescherming.

Cookiebeleid

Uw toestemming

Door de website www.masalto.be (de Website) te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met dit cookiebeleid. U krijgt hierover een waarschuwing als u de website voor het eerst bezoekt. Hoewel deze pop-up waarschuwing niet noodzakelijkerwijs bij uw volgende bezoeken zal verschijnen, kunt u uw toestemming later altijd intrekken door de onderstaande instructies te volgen.

Cookies uitschakelen

Als u geen cookies op deze website wilt, kunt u deze uitschakelen door de instructies voor het instellen van uw browser te volgen http://allaboutcookies.org. Houd er rekening mee dat sommige functies of diensten van de website beperkt of onmogelijk zijn als cookies zijn uitgeschakeld.

Hieronder vindt u een lijst van organisaties die een automatische cookieafhandeling aanbieden, samen met het type cookies en een link naar hun automatische cookieafhandelingstool. Voor het overige vermelden wij de cookies en hun bron bij de datum van dit cookiebeleid, zodat u ze gemakkelijk zelf kunt identificeren en uitschakelen via uw browserinstellingen.

Sommige browsers kunnen zo worden ingesteld dat ze uw internetactiviteiten niet registreren. Door deze tracking uit te schakelen, kan een deel van de functionaliteit van de website worden aangetast.

De door onze website gebruikte cookies kunnen na uw eerste bezoek veranderen. Dit cookiebeleid vertelt u altijd wie bepaalde cookies plaatst en met welk doel, en geeft u altijd de middelen om ze uit te schakelen, dus u zou het van tijd tot tijd moeten controleren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die op uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. De cookies worden vervolgens teruggestuurd naar het oorspronkelijke internetdomein wanneer u dat domein bezoekt. De meeste webpagina’s bevatten elementen van verschillende webdomeinen, dus wanneer u de website bezoekt, kan uw browser cookies van verschillende bronnen ontvangen.

Met cookies kan een website het apparaat van een gebruiker herkennen. Dankzij cookies kunt u efficiënt tussen pagina’s navigeren, uw voorkeuren onthouden en in het algemeen de gebruikerservaring verbeteren. Ze kunnen ook worden gebruikt om reclame op uw interesses af te stemmen door uw surfgedrag op websites te volgen.

Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit en permanente cookies blijven op uw apparaat staan nadat u uw browser hebt gesloten (bijvoorbeeld om uw gebruikersvoorkeuren bij te houden wanneer u terugkeert naar een website).

Wat voor soort cookies gebruiken we bij VASCO?

Hieronder beschrijven we de categorieën cookies die VASCO, zijn gelieerde ondernemingen en onderaannemers gebruiken.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen de website te bekijken en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de gevraagde diensten (zoals paginanavigatie, gebruik van het winkelwagentje of elektronische facturering) niet worden geleverd.

De website gebruikt momenteel de volgende strikt noodzakelijke cookies:

Naam van de cookie

Bron

Doelstelling

Verdere informatie

[PHPSESSID]

[VASCO]

Deze sessiecookie kent aan elke bezoeker een identificatienummer toe, zodat deze correct door de website kan navigeren.

[__cfduid]

[VASCO]

De Cloudflare cookie wordt gebruikt om individuele clients achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per client toe te passen.

Prestatiecookies

Wij gebruiken analytische cookies om te analyseren hoe onze bezoekers de website gebruiken en om de prestaties van de website te controleren. Hierdoor kunnen wij een hoogwaardige ervaring leveren door ons aanbod te personaliseren en problemen snel op te sporen en te corrigeren. Wij kunnen bijvoorbeeld prestatiecookies gebruiken om na te gaan welke pagina’s het populairst zijn, welke methode voor het koppelen van pagina’s het meest effectief is en om te bepalen waarom bepaalde pagina’s foutmeldingen krijgen. Wij kunnen deze cookies ook gebruiken om items of diensten op de website onder de aandacht te brengen waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn op basis van uw gebruik van de website. De door deze cookies verzamelde informatie wordt door ons of onze contractanten niet aan uw persoonlijke gegevens gekoppeld.

De website gebruikt momenteel de volgende analytische cookies:

Naam van de cookie

Bron

Doelstelling

Verdere informatie

[_ga]

[_gat]

[_gid]

[VASCO]

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om rapporten op te stellen en de website te verbeteren. Cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers van de website, waar de bezoekers vandaan kwamen en welke pagina’s zij bezochten.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

HTML-e-mailtags

Onze e-mails kunnen een enkele ‘onzichtbare tag’ bevatten om ons te vertellen of onze e-mails worden geopend en om te controleren of er op links in de e-mail wordt geklikt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen welke van onze e-mails voor u het meest interessant zijn en of gebruikers die onze e-mails niet openen deze willen blijven ontvangen. De onzichtbare tag wordt verwijderd wanneer u de e-mail verwijdert. Als u niet wilt dat de onzichtbare tag op uw apparaat wordt gedownload, moet u ervoor kiezen om e-mails van ons in platte tekst te ontvangen in plaats van in HTML. Sommige pagina’s van de website kunnen ook webbakens bevatten en ons in staat stellen het aantal bezoekers te tellen die onze pagina’s hebben bekeken. Zij stellen ons in staat statistische informatie te ontwikkelen over de activiteiten en kenmerken die onze consumenten het meest interesseren, zodat wij meer gepersonaliseerde inhoud kunnen aanbieden. In het algemeen worden ze niet gebruikt om zonder uw toestemming toegang te krijgen tot persoonlijk identificeerbare informatie.

Webbakens kunnen worden gedeeld met derden die onze promotionele activiteiten en websiteontwikkeling direct ondersteunen. Om de doeltreffendheid van onze advertenties te meten, kunnen derden, waaronder Facebook, bijvoorbeeld cookies, webbakens en andere opslagtechnologieën gebruiken om informatie te verzamelen of te ontvangen van de website en andere websites, en deze informatie gebruiken om meetdiensten te verlenen en advertenties te richten op hun eigen platforms. U kunt hier te weten komen hoe u het verzamelen en gebruik van informatie voor advertentietargeting door derden kunt uitschakelen (links naar http://www.aboutads.info/choices en http://www.youronlinechoices.eu/).

Gebruik van IP-adressen en internetlogboeken

Wij kunnen uw IP-adres en browsertype ook gebruiken om problemen met onze server vast te stellen, de website te beheren en de dienstverlening aan u te verbeteren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer identificeert op het internet. Uw IP-adres kan ook worden gebruikt om brede demografische informatie te verzamelen.
Wij kunnen IP-look-ups uitvoeren om te bepalen van welk domein u afkomstig bent (bv. google.com) om onze gebruikersdemografie beter te kunnen beoordelen.

Het cookiebeleid heeft geen betrekking op websites van derden.

Dit cookiebeleid is niet van toepassing op het privacybeleid van websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun praktijken.

Wijzigingen in het cookiebeleid

Wijzigingen in dit cookiebeleid zullen wij op deze pagina bekendmaken. Controleer deze pagina regelmatig op updates of wijzigingen van dit cookiebeleid. Dit cookiebeleid is bijgewerkt in mei 2018.

Beste praktijken & privacyverklaring

Cookies: onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat onze server op uw computer installeert om het bestelproces te vergemakkelijken. Voor meer informatie over cookies kunt u op deze link klikken: www.allaboutcookies.org. Als u hier bent gekomen via een partnerrestaurant, plaatsen we een cookie voor nauwkeurige tracering. Onze website herkent de hostservers van bezoekers, maar niet hun e-mailadressen. Bovendien slaan wij in onze internetlogs het IP-adres van uw ISP op, evenals het type browser, het besturingssysteem en de bezochte webpagina’s.

Mailings: wij behouden ons het recht voor om gedurende 5 jaar nieuwsbrieven over onze koffie te versturen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven.

Vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens: de persoonlijke informatie die u bij de bestelling verstrekt is tijdens en na de bestelling noodzakelijk om de producten naar u toe te sturen. Másalto kan uw e-mailadres gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen (in overeenstemming met de aanbevelingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). U kunt zich te allen tijde met een eenvoudige klik afmelden. Uw e-mailadres wordt nooit gedeeld met derden.

Wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens: u kunt uw persoonsgegevens te allen tijde raadplegen en wijzigen. Ga hiervoor naar de rechterbovenhoek onder ‘Welkom’ en vervolgens ‘Mijn gegevens’.

Verwijdering van uw persoonlijke gegevens: u kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde verwijderen door een e-mail te sturen naar info@masalto.eu.
Wij hebben dan geen spoor meer van uw account (afgezien van de eventuele boekhouding), wat ook betekent dat u niet meer als bestaande klant op onze website kunt inloggen. Al uw persoonsgegevens worden vijf jaar na uw laatste bestelling permanent en automatisch verwijderd.

Het is goed je weer te zien.

Het is goed je weer te zien.